O nás

Slovo o souboru

V roce 2021 slavíme 70. výročí založení spolku.

Divadelní spolek vznikl v roce 1951. Jeho domovskou scénou je celých 70 let kulturní dům. Ten byl
také jeho zřizovatelem. Za období trvání spolku, se zde odehrály všechny premiéry nastudovaných
divadelních inscenací, pro dospělé i děti.

Od roku 1999 spolek funguje jako samostatný subjekt pod názvem Divadelní spolek Nové divadlo
Mělník.

V roce 2011 spolek obdržel Bronzový řád města Mělníka.

V roce 1960 byl spolek účastníkem JIRÁSKOVA HRONOVA, prestižní přehlídky amatérských souborů,
s inscenací O.Daňka Pohled do očí. Kromě toho se spolek účastnil mnoha divadelních přehlídek a
práce členů souboru byla pravidelně oceňována.

Když nahlédneme do našeho bohatého archívu a použijeme trochu statistických dat, můžeme říci, že
spolek za dobu svého trvání odehrál přes 1250 představení / hrajeme i mimo Mělník /. Za tu dobu
prošlo spolkem přes 600 osob, herců, zpěváků, hudebníků, tanečníků, technického personálu. Ve
funkci vedoucího souboru se vystřídalo 8 předsedů. V současné době má spolek 43 členů, včetně
dětí.

Kromě divadelních inscenací se spolek významně podílí na přípravě a realizaci mělnických vinobraní.
Členové spolku jsou nejenom sami účastníky průvodu, ale zajišťují také účast dobrovolníků pro
průvod, účastníky oblékají do dobových kostýmů, pomáhají s organizací celého průvodu. Průvod
vycházel od roku 1955 z kulturního domu, kde měl zázemí. Od roku 2017 je průvod vypravován od
České zahradnické akademie Mělník, kde je v okolí vhodnější místo pro řazení. Na pódiích ještě do
nedávna spolek odehrával dvě představení –Vítání Karla IV. a Máchání nepoctivých řemeslníků.
Vítání se v současné době již neprovádí.

Kromě této veliké aktivity se spolek podílí na divadelní přehlídce Divadlo dětem, kde vybíráme
vhodné pohádky amatérských souborů. Mnoho let jsme organizovali, pro naše ochotnické přátele
z jiných spolků, Divadelní večery Vladimíra Dědka. Bohužel, pro malý zájem mělnického diváctva,
které nejraději chodí na inscenace se známými tvářemi, jsme DVVD zrušili.

V současné době má spolek na repertoáru dva autorské muzikály, LIBUSHI a Šeherezádu, z autorské
dílny Radka Šlangala, Kratochvilné povídání, což je soubor aktovek světových autorů a žádáme o
prodloužení licence na hru Josepha Kesselringa Tetičky / Jezinky Bezinky /.

Rovněž se podílíme na mnoha vystoupeních v předvánoční čas, inscenujeme nadílku Mikuláše
v MKD i jinde, pořádali jsme mnoho prázdninových setkání našich nejmenších členů, strašili jsme na
hradě Kokořín , založili jsme hereckou školičku , mnohokrát jsme vytvořili postavičky ve Mšenském
pohádkovém lese a v současné době navazujeme spolupráci s městskou knihovnou, pro kterou
jsme již vytvořili dva projekty.

I když jsme prošli v nedávné době situací, kterou jsme ještě nikdo z nás nezažil, myslíme, že dělat
divadlo nás nepřestane bavit. Divadlo, to je veliká síla. Dělat ho dobře, vyžaduje píli, lásku a pokoru.
A to členové našeho spolku mají.

Milada Hluštíková, předseda Divadelního spolku Nové divadlo Mělník